Privacybeleid

Dit privacy- en cookiebeleid beschrijft het beleid van Jobado B.V. met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet.

Jobado kan dit privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan. Substantiële wijzigingen in ons privacy- en cookiebeleid zullen wij mededelen op onze website.

1. Begripsomschrijvingen

 1. Jobado: Jobado is de handelsnaam van de besloten vennootschap Jobado B.V. Jobado is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 58442022) en gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 159-161, 1021 KP te Amsterdam. Jobado wordt hierna ook “we”, “wij” en “ons” genoemd;
 2. Website: www.jobado.nl en andere aan Jobado verbonden domeinnamen en applicaties;
 3. Bezoeker: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die de Website van Jobado bezoekt;
 4. Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op de Website van Jobado heeft geregistreerd;
 5. Opdrachtgever: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te besteden aan een Jobber;
 6. Jobber: De Gebruiker die een Opdracht wenst uit te voeren voor een Opdrachtgever en het Screenings- en verificatieproces heeft doorlopen;
 7. Opdracht: De klus, vastgesteld en omschreven op de Website door Opdrachtgever waarin de details, voorwaarden en prijs van de opdracht staan beschreven. De termen “klus”, “opdracht”, “karweitje” hebben feitelijk dezelfde betekenis en worden door elkaar gebruikt;
 8. Boeking: De overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Jobber die tot stand komt via de Website, zie ook “Opdracht”.
 9. Privacybeleid: Dit privacy- en cookiebeleid.

2. Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de Website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

3. Verwerkte gegevens

Jobado maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens

Wanneer je de Website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • IP-adres van je toestel of apparaat;
 • Statistieken betreffende bekeken pagina’s;
 • Informatie verzameld met behulp van cookies.

Actief verstrekte gegevens

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die je op de Website invoert of die je aan ons verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kan invullen als je een account aanmaakt;
 • overige persoonsgegevens die je kan invullen als Gebruiker;
 • aanvullende gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
 • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via de Website of correspondentie die ons wordt toegezonden;
 • rekeningnummer (alleen van toepassing op Jobber in verband met uitbetaling).

4. Doeleinden verwerking gegevens

 • om onze diensten aan je te verlenen;
 • om de gebruikservaring van de Website te verbeteren;
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Algemene Voorwaarden te handhaven;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;
 • het afhandelen van financiële zaken, zoals het uitbetalen van verdiensten en het factureren van onze diensten. Deze financiële gegevens / bankrekeninggegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven.

5. Ontvangers gegevens

Jobado publiceert bepaalde gegevens (voornaam, profielfoto) die je in je account hebt opgenomen op de Website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor iedere Gebruiker van de Website.

Contactgegevens worden alleen verstrekt tussen Opdrachtgever en Jobber bij totstandkoming van een Opdracht tussen beide partijen.

Alle klussen die geplaatst worden op de Website zijn zichtbaar voor Gebruikers en Bezoekers van de Website.

Jobado zal jouw gegevens niet aan derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaand ondubbelzinnige toestemming het gegeven aan Jobado.

Jobado gebruikt geaggregeerde gegevens voor marktonderzoek en het verbeteren van de eigen dienstverlening. Deze geaggregeerde gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke Bezoeker of Gebruiker.

6. Cookies

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, maakt de Website gebruik van cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op je computer, mobiele telefoon of andere apparaten waarmee de Website wordt gebruikt, worden geplaatst als de Website wordt bezocht. De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door de Website en worden zonder toestemming niet gedeeld met deren.

Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de Website en voor meer gebruiksgemak. Met behulp van een cookie kan onder meer worden bijgehouden welke pagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Jobado gebruikt deze informatie om de Website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de Website je bij het volgende bezoek herkennen zodat je niet meer hoeft in te loggen. Je kan zelf aangeven bij het inloggen of dit gewenst is.

7. Google Analytics

Jobado maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Jobado te helpen analyseren hoe Gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Jobado en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

8. Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via de Website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Jobado bewaart de gegevens die je op de Website hebt ingevuld in beginsel zo lang als je Gebruiker bent of zo lang als de wet dat voorschrijft. Als Gebruiker zijn registratie beëindigt, zal Jobado de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren, zodat de gegevens die je op de Website hebt geplaatst voor andere Bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn. Jobado mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Dit Privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2016.